Onderhoudscontract

 

*Ons personeel is VCA-gecertificeerd*

 

Dak Onderhoudscontract

 

Één van de grootste kostenposten aangaande uw onroerend goed is uw dakbedekking, daarom is het van groot belang om uw dakbedekking te laten onderhouden en schoonmaken en periodiek te laten inspecteren op gebreken en lekkages.

 

Wist u dat preventief onderhoud van uw dakbedekking de levensduur van uw dakbedekking aanmerkelijk kan verlengen? Soms wel met 25% of langer!

 

Wist u dat de meeste lekkages voortkomen uit slecht onderhoud en dat deze lekkages voorkomen kunnen worden door controle en periodiek onderhoud?

 

Wist u dat bij een verstopping van de dakafwateringen het regenwater op uw dak kan blijven staan omdat het niet weg kan lopen door bijvoorbeeld bladeren in de afvoer?

 

Natuurlijk weet u dat 1 liter water 1 kilogram weegt, maar wist u dat bij een verstoppingen van de dakafvoeren al gauw duizenden liters water (oftewel duizenden kilos!) op uw dak komen te staan met alles risico’s van ernstige lekkages, of zelfs het instorten van uw dakconstructie met alle desastreuze gevolgen van dien?

 

Wist u dat in sommige gevallen uw verzekeringsmaatschappij niet tot vergoeding van de schade wenst over te gaan wegens achterstallig onderhoud aan uw dakbedekking?

 

Wist u dat uw dakbedekking jarenlang kan lekken zonder dat u dit merkt?

In vakjargon noemen wij dit “doorzweten” van de dakbedekking.

Indien u dit na lange tijd bemerkt door bijvoorbeeld bruine kringen in uw plafond is het vaak al te laat, vaak is de isolatielaag dan verzadigd door water of is de houten dakconstructie zo aangetast door verrotting dat er hoge kosten voor herstel of vernieuwing gemaakt moeten worden en de verzekering dekt dit niet!

 

Wist u dat u al deze ellende en al deze risico’s kan voorkomen door een dak onderhoudscontract af te sluiten bij de Amsterdamse Dakdekkers Combinatie?

 

Belt u ons nu en ga met een gerust gevoel op vakantie of de winter door!

 

*Ons personeel is VCA-gecertificeerd*

 

Navolgend zetten wij voor u op een rij wat een dak onderhoudscontract met de Amsterdamse Dakdekkers Combinatie inhoudt en wat u van ons kunt verwachten

 

Jaarlijks te verrichten service- en onderhoudswerkzaamheden:

 

- Het éénmaal per jaar inspecteren van de dakbedekkingen op (mechanische) gebreken

- Het éénmaal per jaar inspecteren van de dakbedekkingen op eventuele lekkagepunten

- Het éénmaal per jaar schoonmaken van de goten en het controleren op een juiste en   

  volledige afwatering van de dakbedekkingen

- Het indien nodig uitvoeren van kleine reparaties aan de dakbedekkingen(max. 1 uur)

- Het jaarlijks uitbrengen van een inspectie-rapport over de conditie van uw   

  dakbedekkingen, waarin vermeld eventuele reparaties of vernieuwingen die op termijn

  uitgevoerd dienen te worden en hierdoor te verwachten onkosten

 

Extra service in combinatie met onderhoudscontract:

 

- Bij onverwachte lekkages of calamiteiten voorrang en onmiddellijke hulp

- Bemiddeling en expertise bij geschillen (buren) en verzekeringskwesties

 

Voorwaarden onderhoudscontract:

 

- De contractsduur is 3 jaar, in het eerste jaar van contractafsluiting vermeerderd met

  het aantal maanden die nog resteren in het jaar van afsluiting van het contract

- Het onderhoudscontract gaat in op de datum van het afsluiten van het contract

- Facturering vindt plaats in januari, in het éérste contractjaar vindt facturering plaats          

  na afsluiten van het contract naar ratio van de niet verstreken tijdsduur in maanden

- De contractkosten bedragen jaarlijks € 150,-, excl. 19% BTW(max. dakvlak 200m2)

- Opzegging van het contract kan schriftelijk en 3 maanden voor vervaldatum

- Voor dit onderhoudscontract gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden van ADC.

 

Vele particuliere huizenbezitters, makelaars, instellingen en beleggers gingen u voor en gaven hun vertrouwen aan de Amsterdamse Dakdekkers Combinatie, U ook?

 

Heeft u nog vragen, belt of mailt u ons gerust!

 

*Ons personeel is VCA-gecertificeerd*

 

Aanbieding ter introductie, ADC denkt met u mee!

 

1e lekkage gratis verholpen! (in combinatie met onderhoudscontract)

 

Indien u nu een dak onderhoudscontract afsluit, dan verhelpen wij gratis uw lekkage!

 

Uiteraard zijn hier wel enige aanvullende voorwaarden aan verbonden, zo mag de lekkage niet voortkomen uit jarenlang achterstallig onderhoud/veronachtzaming en dient de lekkage redelijk recent te zijn, dit ter beoordeling van ADC

 

Tevens zullen tegelijk met het verhelpen van de lekkage de jaarlijks te verrichten service- en onderhoudswerkzaamheden volgens het onderhoudscontract plaatsvinden.

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

 

Heel eenvoudig, u belt met ADC en deelt mede dat u gebruik wenst te maken van de aanbieding 1e lekkage gratis verholpen, er wordt dan gelijk een afspraak met u gemaakt.

 

De voorwaarden voor het af te sluiten onderhoudscontract kunt u vinden op onze site.

 

Volgens de gemaakte afspraak komt de project manager bij u langs en doet eerst een visuele inspectie, vervolgens wordt het onderhoudscontract ingevuld en ondertekend.

 

In de meeste gevallen wordt de lekkage daarna door een monteur z.s.m. gerepareerd en wordt gelijk het onderhoud aan uw dakbedekking volgens het onderhoudscontract uitgevoerd (d.w.z. schoonmaken goten en controleren op een juiste en volledige afwatering van de dakbedekkingen)

 

Indien het herstellen van de lekkage en het onderhoud méér tijd in beslag gaat nemen dan gewoonlijk, dan wordt er direct een vervolgafspraak met u gemaakt.

 

Is er onverhoopt meer aan de hand, dan ontvangt u desgewenst een vrijblijvende offerte.

 

Tel.: 020-4201103